การศึกษาการนอนในผู้สูงอายุ

มีการแนะนำให้งีบหลับ พยายามคืนละ7-9 ชั่วโมง การงีบหลับเช่นเดียวกับการนอนหลับมากเกินไป

การศึกษาการนอนในผู้สูงอายุ หรือน้อยเกินไปหรือมีรูปแบบการนอนที่ไม่ดี ดูเหมือนจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ การศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร American Heart Association เมื่อวันอังคาร เพิ่มหลักฐานสนับสนุนว่าการนอนหลับมีความสำคัญต่อสุขภาพที่ดี เมื่อเร็ว ๆ นี้ American Heart Association ได้เพิ่มระยะเวลาการนอนหลับลงในรายการตรวจสอบปัจจัยด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์สำหรับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดหรือที่เรียกว่า Life’s Essential 8 โดยระบุว่าผู้ใหญ่ควรนอนเฉลี่ยคืนละ 7-9 ชั่วโมง

พฤติกรรมการนอนหลับที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ผู้เขียนนำ Weili Xu นักวิจัยอาวุโสของ Aging Research Center ในภาควิชาประสาทชีววิทยา วิทยาศาสตร์การดูแล และสังคมของสถาบัน Karolinska ในสตอกโฮล์มกล่าว สวีเดน เราสนับสนุนให้ผู้คนนอนหลับตอนกลางคืนระหว่างเจ็ดถึงเก้าชั่วโมง และหลีกเลี่ยงการงีบหลับบ่อยหรือมากเกินไป

การวิจัยก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าการนอนหลับไม่ดีอาจทำให้ผู้คนมีความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยเรื้อรังและเงื่อนไขต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพหัวใจและสมอง ซึ่งรวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะสมองเสื่อม เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ตามรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค เกือบ 35% ของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกากล่าวว่าพวกเขานอนหลับน้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง ในขณะที่ 3.6% บอกว่าพวกเขาได้รับ 10 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น

การศึกษาระยะเวลาการนอนหลับก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าการนอนหลับมากเกินไปหรือน้อยเกินไปทั้งสองอย่างอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่การงีบหลับจะดีหรือไม่ดีนั้นยังไม่ชัดเจน

ในการศึกษาครั้งใหม่นี้ นักวิจัยได้วิเคราะห์รูปแบบการนอนหลับของผู้ใหญ่ 12,268 คนใน Swedish Twin Registry ผู้เข้าร่วมการศึกษามีอายุเฉลี่ย 70 ปีในช่วงเริ่มต้นของการศึกษา โดยไม่มีประวัติการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญ แบบสอบถามใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการนอนหลับตอนกลางคืน งีบกลางวัน; ง่วงนอนตอนกลางวัน ระดับที่พวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนกลางคืนหรือ      เครื่องช่วยฟังที่เสียงรบกวนน้อยที่สุด       คนตื่นเช้า โดยพิจารณาจากช่วงเวลาของวันที่พวกเขาคิดว่าตนเองตื่นตัวมากที่สุด และอาการผิดปกติของการนอน เช่น กรน นอนไม่หลับ ผู้เข้าร่วมจะได้รับการติดตามนานถึง 18 ปี

เพื่อติดตามว่าพวกเขาพัฒนาปัญหาหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่ ผู้ที่รายงานว่านอนหลับระหว่าง 7 ถึง 9 ชั่วโมงในแต่ละคืนมีโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดน้อยที่สุด ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยก่อนหน้านี้ เมื่อเทียบกับกลุ่มดังกล่าว ผู้ที่รายงานน้อยกว่า 7 ชั่วโมงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่า 14% และผู้ที่รายงานนานกว่า 10 ชั่วโมงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่า 10%

เมื่อเทียบกับคนที่บอกว่าไม่เคยงีบหลับ ผู้ที่รายงานว่างีบหลับนานถึง 30 นาที มีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่า 11% ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 23% หากงีบหลับนานกว่า 30 นาที โดยรวมแล้ว ผู้ที่รายงานรูปแบบการนอนที่ไม่ดีหรือปัญหาการนอนหลับอื่นๆ เช่น นอนไม่หลับ กรนหนัก นอนมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ความง่วงนอนตอนกลางวันบ่อยๆ และคิดว่าตัวเองเป็นคนกลางคืน มีความเสี่ยงสูงขึ้น 22%