ข้อควรรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและวิธีเริ่มต้น

การออกกำลังกายเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายและเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเกินระดับพัก เป็นส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าผู้คนจะออกกำลังกายเบาๆ เช่น เดินเล่น หรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมาก เช่น ปั่นจักรยานขึ้นเขาหรือเล่นเวทเทรนนิ่ง

การออกกำลังกายและวิธีเริ่มต้น การออกกำลังกายเป็นประจำให้ประโยชน์มากมายต่อร่างกายและจิตใจ

การออกกำลังกายทุก ๆ วันเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคต่าง ๆ และปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เราจะอธิบายถึงประเภทต่างๆ ของการออกกำลังกายและประโยชน์ รวมถึงข้อควรพิจารณาในการออกแบบระบบการออกกำลังกาย

ประเภทและประโยชน์ มีการแบ่งการออกกำลังกายออกเป็นสามประเภทกว้างๆ ได้แก่ แอโรบิก การออกกำลังกายโดยไม่ใช้ออกซิเจน การฝึกความคล่องตัว เป็นต้น โดยการออกกำลังกายแบบแอโรบิค การออกกำลังกายแบบแอโรบิกมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงวิธีที่ร่างกายใช้ออกซิเจน การออกกำลังกายแบบแอโรบิคส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ระดับความหนักเฉลี่ยในระยะเวลาที่นานขึ้น

การออกกำลังกายแบบแอโรบิกประกอบด้วยการวอร์มอัพ ออกกำลังกายอย่างน้อย 20 นาที แล้วคูลดาวน์ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกส่วนใหญ่ใช้กล้ามเนื้อกลุ่มใหญ่ การออกกำลังกายแบบแอโรบิคให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในปอด หัวใจ และร่างกาย

สามารถช่วยในการลดความดันโลหิตช่วยเพิ่มการไหลเวียนและการไหลเวียนของเลือดในกล้ามเนื้อ เพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงเพื่อเพิ่มการขนส่งออกซิเจน ลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดหัวใจ (CVD)

ปรับปรุงอายุขัยและอาการสำหรับผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ทั้งนี้ยังช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกและลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนเมื่ออยู่ในระดับสูงและปรับปรุงสุขอนามัยการนอนหลับำม่เพียงนันเพิ่มความแข็งแกร่งโดยเพิ่มความสามารถของร่างกายในการกักเก็บโมเลกุลพลังงาน เช่น ไขมันและคาร์โบไฮเดรต ภายในกล้ามเนื้อ

การออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน การออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนไม่ใช้ออกซิเจนเป็นพลังงาน

ผู้คนใช้การออกกำลังกายประเภทนี้เพื่อสร้างพลัง ความแข็งแกร่ง และมวลกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่มีความเข้มข้นสูงซึ่งไม่ควรเกิน 2 นาที การออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน ได้แก่ การยกน้ำหนัก การวิ่ง การกระโดดเชือกอย่างเข้มข้นและรวดเร็ว การฝึกอบรมช่วงเวลา ไอโซเมตริก กิจกรรมที่รุนแรงอย่างรวดเร็ว

แม้ว่าการออกกำลังกายทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อหัวใจและปอด แต่การออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนให้ประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดน้อยกว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกและใช้แคลอรีน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม      เครื่องช่วยฟังราคาถูก    มันมีประสิทธิภาพมากกว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิคในการสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรง การเพิ่มมวลกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้มากขึ้นแม้ในขณะพักผ่อน กล้ามเนื้อเป็นเนื้อเยื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเผาผลาญไขมันในร่างกายได้ด้วย