อยากให้เด็กมีสมองที่ดี ไม่ควรทำสิ่งต่อไปนี้เด็ดขาด

ลูกคือเด็กเล็กๆ เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในบ้านหรือเป็น […]