อนุมัติการกู้เงินจาก ธนาคาร ADB อีกแล้ว

          สำหรับประเทศไทยตอนนี้เราต่างก็รู้กันดีว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นจำเป็นที่จะต้องเร่งมีการฟื้นฟูกันอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นสามารถเดินหน้าออกไปได้แต่การที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดีขึ้นได้นั้นก็จำเป็นต้องมีเงินทุนในการนำมาลงทุนและมากระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศซึ่งแน่นอนว่าตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของไวรัสโคโรน่าประเทศไทย

ใช้จำนวนเงินไม่น้อยในการที่เอาเงินจากกองคลังของประเทศมาช่วยเหลือประชาชนจากหลายโครงการซึ่งนอกจากเงินภาษีของประชาชนจะไม่เพียงพอต่อการที่เอามาพัฒนาประเทศแล้วทางด้านรัฐบาลเองก็จำเป็นต้องมีการไปกู้เงินจากระบบธนาคารต่างๆเพื่อนำเงินมาช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสและแน่นอนว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้เรื่องของการระบาดไวรัสนั้นประเทศไทย

จะสามารถควบคุมเอาไว้ได้ไม่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นแต่เรื่องของการพัฒนาประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยก็ยังต้องรีบทำอย่างด่วนดังนั้นเมื่อเงินที่จะเอามาใช้พัฒนาประเทศหมดไปแล้วจากการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิดระบาดทางด้านกระทรวงการคลังจึงจำเป็นที่จะต้องหาเงินมาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดีขึ้นจึงมีการเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียซึ่งวงเงินที่มีการขอยื่นเรื่องในการกู้นั้น

สูงถึงสี่หมื่นแปดพันล้านบาท  โดยมีการส่งเรื่องเข้าประชุมปรึกษาหารือกันในคณะรัฐบาล  และเมื่อวันที่ 4 เดือนสิงหาคมปีพ. ศ. 2563 ก็ได้มีการประกาศออกมาผ่านทางสื่อมวลชนจากรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าการเสนอร่างรายการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ธนาคาร adb นั้น ทางด้านคณะรัฐมนตรีต่างก็เห็นชอบในการที่อนุมัติให้กู้เงินนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพราะทางคณะรัฐบาลเล็งเห็นว่าในช่วงนี้กระทรวงการคลังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาเงินออกมาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจนั้นกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมซึ่งจะเป็นช่องทางในการช่วยประชาชนไม่ให้ตกงานและให้ประเทศชาติสามารถพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจต่อไปได้นั่นเองดังนั้นในที่สุดทางด้านกระทรวงการคลังจึงได้มีการไปทำการกู้เงินจากแหล่งกู้เงินของต่างประเทศ

เพื่อเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศไทยและเศรษฐกิจของไทยซึ่งแน่นอนว่าสำหรับในเรื่องของการกู้เงินนั้นจะมีการแบ่งงวดการรับเงินออกเป็น 2 งวดและจะต้องมีการทำสัญญากันซึ่งจะต้องมีการตกลงสัญญาและมีการจ่ายดอกเบี้ยซึ่งระยะเวลาเงินกู้ที่ต้องจ่ายเงินรวมถึง 10 ปี  โดยตามรายงานข่าวระบุว่างวดแรกที่เราจะต้องจ่ายเงินคืนนั้นเราสามารถจ่ายเงินคืนได้ตั้งแต่ 15 สิงหาคมปีพ. ศ. 2566

และเราจะสิ้นสุดการชำระเงินคืนในงวดแรกอยู่ที่ประมาณวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ 2573 ส่วนวงเงินกู้งวดที่ 2 ที่เราจะไปกู้มานั้นเราจะต้องมีการทยอยจ่ายเงินคืนงวดแรกในวันที่ 15 เดือนสิงหาคมปีพศ 2560 6 และสิ้นสุดวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ปีพศ. 2568 

 

สนับสนุนโดย  ถูกหวยลาว2ตัวได้กี่บาท