วันหนึ่งหุ่นยนต์ทำความสะอาดฟันแบบเปลี่ยนรูปร่างอาจแปรงให้คุณได้

สักวันหนึ่งคุณอาจไม่ต้องแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันอีกต่อไป […]